09 maj 2008

Om nånting helt annat

En anledning till att jag aldrig blir en riktig intellektuell, utan håller på och fibblar med den här fotbollsbloggen istället, är att jag inte kn förstå det nödvändig med att debattera precis
allting. Som den här frågan om Englas tv-sända begravning. Om det skapa nån glimt av mening i hela detta vidriga jävulskap för hennes familj eller för någon annan, varför ska då någon människa ha synpunkter på det? Finns det något mer grundläggande värde än respekten för folk som sörjer och lider, och kan det inte göra att man faktiskt bestämmer sig för att hålla inne med sina åsikter ibland? Jag har den största respekt för Göran Rosenberg, men i den här frågan tycker jag att både han och Expressens ledarredaktion helt enkelt borde ha hållit tyst.

Men så är det: ofta frågar jag mig om mänskligheten verkligen vinner på så kallde "civilisatoriska framsteg". Svenska Dagbladet har en intressant understreckare idag om den mänskliga tomheten i vårt rättssystem. Jag måste äga att jag ofta har förundrat mig när jag hört försvarsadvokater prata om att de inte bryr sig om skuldfrågor utan bara företräder sin klients "intressen". Om en människa har begått ett brott ligger det väl i hans eller hennes intresse att han erkänner det, ber de drabbade om förlåtelse och på så sätt kanske kan börja ett nytt och bättre liv? Men vi har ett rättsväsende som uttalat skiter i grundläggande mänskliga behov som skuld, förlåtelse och upprättelse för de drabbade. Ett sånt rättväsende är inte värt mycket respekt.

6 kommentarer:

Unknown sa...

En intressant detalj, det vanligaste sättet att misskreditera civilisatoriska framsteg är att skriva det inom "", tex "modern" istället för modern osv.

Är det verkligen Englas familj man har åsikter om, det är väl SVT? En av anledningarna till att SVT inte borde ha visat är väl just att man i allra högsta grad måste kunna diskutera vad som sänds på SVT. Att vrida och vända på alla möjliga aspekter på det hela.

Sen tror jag du missuppfattar försvarsadvokatens uppgift, de kan, får, bör, ska inte uppmana sin klient att ljuga. En försvarsadvokats uppgift är inte att försöka få skyldiga personer att bli frikända. Nu är jag förvisso inte försvarsadvokat, men jag är ganska övertygad om att försvarsadvokater uppmanar personer som är uppenbarligen skyldiga att erkänna för att de då kan försvara sin klient bättre. Således är det inte skuldfrågan som avgör om en försvarsadvokat företräder sin klient utan straffrågan. Frågan är varför Englasmördare gjorde det han gjorde, t.ex i Rödebyfallet. Han har väl knappast förnekat vad han har gjort, han ringde väl t.o.m. själv till polisen.

Eric Goesta Rosén sa...

Det blir märkligt när du debatterar ämnet genom att säga att vi inte borde debattera det, vare sig man håller med dig eller inte. Det blir liksom ett underkännande i förväg av potentiella invändningar.

Jesper sa...

eric: Nej, jag skulle helt låtit bli. Jag tycker faktiskt att det här är ett sånt ämne där folk som inte är inblandade helst borde tiga. Jag erkänner självmotsägelsen, but there it is.

Eric Goesta Rosén sa...

Jesper: Men det är en del av problematiken med teve-sändningen, att vi alla blir inblandade, att det blir något att förhålla sig till också som fenomen, vare sig vi vill eller inte.

Jesper sa...

Ja, men ändå: i detta fall tycker jag att principen om hänsyn till lidandet och sorgen är viktigare än principen om att allt ska/bör/får debatteras. Dessutom behöver ingen se ett tv-program om man inte vill. Jag väljer faktiskt bort ganska många.

Anonym sa...

Det här inlägget tar något slags rekord i antal korrekturfel.