28 maj 2009

I am Igor. I will not only kill you, but also create a new language.

Från Wikipedia:

"Moldaviska, (Limba moldovenească, eller graiul moldovenesc) är en rumänsk dialekt och sedan 1994 det officiella förvaltningsspråket i Moldavien. Det moldaviska skriftspråket är identiskt med rumänskan. Talspråket Moldovenesc är en av sex rumänska dialektvarianter (se karta). Den variant som talas i Moldavien skiljer sig från den som talas i den rumänska regionen Moldavien genom att den förstnämnda innehåller ett relativt stort antal ryska neologismer, medan den rumänska variantens neologismer huvudsakligen är av franskt ursprung."

Vi kan väl nu slå fast, på tal om den av Hagström lanserade "Lex Armas", att det existerar ytterligare en rumänsk dialekt, som talas i Stockholm med söderförorter och som utmärker sig genom ett relativt stort antal engelska neologismer.

Inga kommentarer: