01 september 2008

Ro, ro barnet, Enver Hoxha spinner i garnet.

På tal om Albanien - Lundh menar att utvecklingen i landet får Enver Hoxha att "spinna" i sin grav. Kanske har han själv anlitat den där översättaren från albanska fotbollförbundets hemsida?

Inga kommentarer: