28 mars 2007

Status Quo

Alexandersson i stället för Chippen, Anders S i stället för Kim. Vem är förvånad? Inte jag. Och vem klagar? Inte jag där heller, om vi vinner, vill säga.

Inga kommentarer: